Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Informace k rekonstrukci Náměstí Arnošta z Pardubic, ulic Podhájí a Husovy ulice

 

Informace k zahájení rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic, ulic Podhájí a Husovy ulice

Vážení občané,

dne 2.10. 2017 budou zahájeny od stavební práce na rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Podhájí a Husovy ulice. Stavební práce bude realizovat společnost SATES ČECHY s.r.o.

Stavba bude rozdělena do tří etap a potrvá do cca 31. října 2018. První etapa zahrnuje spodní část náměstí, druhá etapa vrchní část náměstí a třetí etapa je ulice Husova a prostor před školou. Stavební práce na první etapě budou zahájeny od 2.10.2017. Práce v první etapě prací začnou odfrézováním dolní části náměstí a následně výstavbou a opravou inženýrských sítí (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, optická síť). V tomto úseku bude také připravena podkladní vrstva a dláždění proběhne až nakonec tak, aby staveništní technika neponičila nově položenou dlažbu.

Vjezd na staveniště bude povolen na zvláštní povolení města Úvaly (vjezdové karty). Součástí vydání povolení, číslovaného s razítkem MÚ bude souhlas s vjezdem na vlastní nebezpečí a respektováním pokynů pracovníků stavby. Tyto povolenky budou vydávány pro zásobování, majitelům nemovitostí, rezidentům a provozovatelům služeb v oblasti staveniště a Bendlovy stezky. Karty budou vydávány od středy 27. 9. od 13:00 a následně každý všední den na podatelně města na adrese Pražská 276. Pro vydání karty budeme potřebovat informaci o registrační značce vozu, na kterou bude karta vydána a dále jakýkoli doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz, výpis z katastru nemovitostí), kterým prokážete, že splňujete jednu z podmínek pro vydání karty uvedenou výše. Parkování vozidel s vydanými vjezdovými kartami bude možné pouze na místech určených stavbou nebo na vlastním pozemku.

Parkování pro veřejnost bude zajištěno v prostoru před pekárnou formou K+R (vysaď a jeď), dále pak před drogerií formou K+R na dobu 15min a v prostoru před hotelem Sokol na vydané povolenky, kde budou vyhrazena i parkovací místa pro zásobování. Průchod chodců do spodní části náměstí bude zajištěn dle nákresu v zabezpečených koridorech.

V případě potřeby a dále dle postupu stavby a dle aktuálních poznatků bude dopravní režim dále upravován.

Rekonstrukční práce znamenají velké omezení pro obyvatele a návštěvníky centra města, budeme proto dělat vše, abychom zajistili co nejrychlejší průběh stavby. Pevně věříme, že konečný výsledek vám tato omezení vynahradí a že na nový vzhled centra Úval budeme společně pyšní.

O průběhu prací prosím sledujte webové stránky města a facebook, kam budou umísťovány informace o výstavbě.

V případě potřeby řešení aktuálních problémů souvisejících s realizací stavby můžete kontaktovat vedoucího odboru dopravy a investic, pana Petra Maturu (telefon 734 172 580) nebo pana Martina Šimka z firmy SATES ČECHY s.r.o. (telefon 720 221 047).

Petr Matura

Vedoucí odboru investic

 

 

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 31. 10. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět