Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy Horoušany pro školní rok 2018 / 2019

Mateřská škola Horoušany vyhlašuje

v souladu se zněním § 34, odst.2) zákona č. 561/2004 Sb. , školský zákon, v platném znění

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019

Zápis se koná ve středu 2. května od 15,00 do 18,00 v budově mateřské školy

v ulici Baumanova 12, Horoušany

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let. Tyto

děti nemusí splňovat požadavek mít všechna povinná očkování.

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte, občanské průkazy obou zákonných

zástupců a vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem.

Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole od 10. dubna v době provozu nebo

stáhnout z webových stránek školy www.ms-horousany.cz

Kritéria pro přijetí, která stanovila ředitelka školy ve spolupráci s OÚ Horoušany jako

zřizovatelem Mateřské školy Horoušany :

dítě s trvalým pobytem v obci, které k 31.8.2018 dosáhne věku 5 let nebo má odloženou

školní docházku 10 bodů

dítě, které k 31.8.2018 dosáhne nejméně 3.roku věku, a oba jeho zákonní zástupci mají trvalý

pobyt v obci 5 bodů

dítě, které k 31.8.2018 dosáhne nejméně 3.roku věku, a jeden jeho zákonný zástupce

má trvalý pobyt v obci 4 body

dítě, které k 31.8.2017 dosáhlo věku 3 let, a hlásí se opakovaně k docházce

do MŠ Horoušany 1 bod

dítě mladší 3 let a oba jeho zákonní zástupci mají trvalý pobyt v obci 2 body

dítě mladší 3 let a jeden jeho zákonný zástupce mají trvalý pobyt v obci 1 bod

Individuální situace : dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (k žádosti je nutné doložit

doporučení školského poradenského zařízení)

Při shodném bodovém ohodnocení budou děti přijímány v pořadí dle věku. Předškolní

vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Jana Štěpánková, ředitelka školy

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 3. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět