Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Horoušany informuje spoluobčany o otevření "Sběrného dvora Horoušany".

Provozní doba :

Letní období : od 1.4. do 31.10

PO,ST                            12,00 - 18,00

ÚT,ČT,PÁ                      14,00 - 18,00

SO                                    8,00 - 13,00

NE /první v měsíci/        15,00 - 17,00

Zimní období :  od 1.11. do 31.3

PO,ST,PÁ                    12,00 - 18,00

SO                                   8,00 - 12,00

 

 

 

 PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA HOROUŠANY

Jak SD funguje?

Sběrný dvůr je samoobslužný a pracovník obsluhy není povinen pomáhat s ukládáním odpadu. Pouze dohlíží na jeho řádné uložení. Pro plynulost obslužnosti areálu je třeba, aby lidé vozili odpad již roztříděný (ideálně v pytlích). Není v silách obsluhy SD odpad dodatečně dotřiďovat. Pořadí určuje obsluha, přednost je dána zákazníkům s již roztříděným odpadem.

Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů – nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna – zasklená okna musí být vysklená (zvlášť sklo, rámy).

Suť a výkopovou zeminu lze do SD uložit jen v množství 0,5 m3.

 

 

Orientační seznam odpadů odebíraných ve  " Sběrném dvoře Horoušany", pro občany vlastnící nemovitost v k.ú  Horoušany - Horoušánky a po úhradě poplatku za odvoz TKO.  
   
Charakteristka odpadu                Množství 
Obaly -vytříděné papírové a lepenkové, plastové, dřevěné, kompozitní, kovové,skleněné a textilní           neomezeně , zdarma
Papír, lepenka, sklo, zářivky,teploměry           neomezeně , zdarma
Vytříděné kovy - všechny druhy, autobaterie -celé          neomezeně , zdarma
Odpadní motorové oleje - bez příměsí vody           neomezeně , zdarma
Tráva ,listí, větve ke  štěpkování            neomezeně , zdarma
Čistá zemina a  kameny z výkopů           neomezeně , zdarma
Objemný odpad (nábytek, linolea,matrace ) 300kg/osoba/rok - nad limit za   poplatek
Odpadní motorové oleje - s příměsí vody 100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek
Pneumatiky osobní vozy 5ks/ osoba/rok  - nad limit za poplatek
Stavební odpad (beton,cihly ,tašky,dlažby) bez kabelů 100kg/osoba/rok- nad limit za poplatek
Barvy obsahující nebezpečné látky  100kg/osoba/rok- nad limit za poplatek
Elektrické a  elektronické spotřebiče - kompletní            neomezeně , zdarma
Elektrické a  elektronické spotřebiče - nekompletní  100kg/osoba/rok- nad limit za poplatek
Lednice, mrazáky - kompletní          neomezeně , zdarma
Lednice, mrazáky - nekompletní  100kg/osoba/rok- nad limit za poplatek
   
UPOZORNĚNÍ !  
   
Tento seznam je pouze orientační, přesnou specifikaci a množství přijímaného odpadu určuje zaměstnanec provozovatele "Sběrného dvora Horoušany". Při odevzdání odpadu je nutné předložit platný občanský průkaz!
   
   
Kontakt do sběrného dvora v provozní době     tel: 722003130