Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací


Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

1) Pořízení kopií

a) černobílé kopírování nebo tisk – jednostranné 2,-- Kč/A4, 4,-- Kč/A3
b) černobílé kopírování nebo tisk – oboustranné 4,-- Kč/A4, 6,-- Kč/A3
c) barevné kopírování nebo tisk 5 násobek úhrady nákladů za černobílé kopírování či tisk

2) Opatření technických nosičů dat

a) CD 8,-- Kč za 1 kus
b) DVD 15,-- Kč za 1 kus

3) Odeslání informací žadateli

a) balné 80,-- Kč za 1 balík
b) náklady na poštovní služby ve výši skutečných nákladů dle sazebníku České pošty s.p.

4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Hodinová sazba 150,-- Kč/hod

5) Úhrada za poskytnutí informací

Vydání informací je podmíněno zaplacením úhrady na účet obce Horoušany ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto sazebníkem úhrad. Obec Horoušany je oprávněna požadovat úhradu zálohy.

6) Platnost sazebníku

Sazebník je platný od 1.1.2010


Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany