Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 

Obecní úřad Horoušany

Lipová 5


280 82 Horoušanypodle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)


  •   Byla podána jedna žádost.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)


  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)


  • Žádné rozhodnutí obecního úřadu nebylo přezkoumáno soudem.


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)


  • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)


  • Nebyly poskytnuty žádné další informace.


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.Ve 

Horoušanech

dne 19.1.2009Starosta obce