Menu
Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Obec Horoušany zpracovává osobní údaje výhradně v souladu se zákonným zpracováním stanoveným v čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, zejména v oblasti přenesené působnosti obce, nebo s ohledem na oprávněné zájmy obce, tedy v samostatné působnosti obce podle zákona o obcích. 

 

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost. 

 

Obec Horoušany vystupuje jako správce údajů. Obec Horoušany nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob. 

 

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.) nebo uzavřených smluv se zpracovateli. Obec Horoušany nepředává žádné osobní údaje do zahraničí. 

 

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje obec Horoušany zpracovává, má právo požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod. 

 

Obec Horoušany má zřízenou funkci pověřence pro GDPR, který plní povinnosti stanovené v nařízení GDPR, a to i vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje obec Horoušany zpracovává. Funkci pověřence vykonává Ing. Martin Partl. Tomuto pověřenci je možné směřovat podněty fyzických osob, a to buď písemně na adresu obecního úřadu Horoušany, Průběžná 11, 250 66 Horoušany, nebo e-mailovou zprávou na adresu gdpr@horousany.cz. V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby, prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

 

Pokud se fyzická osoba domnívá, že obec Horoušany zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 nařízení GDPR.

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 28 °C 18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 27/19 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. skoro jasno 23/12 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4